Ime i prezime

E-mail

Tema

Poruka

Pitanja vezana uz opće informacije, sponzorstva, pokroviteljstva i medije:

info@kampusijada.hr

Pitanja vezana uz volontiranje:

volonteri@kampusijada.hr

Pitanja vezana uz sportove i prijave:

prijave@kampusijada.hr

Organizacijski odbor Kampusijade čine: 

Ivana Široki (Hrvatski studiji),

Dino Škare (Hrvatski studiji),

Irma Vargić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet),

Ela Megla (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet),

Krešimir Perša (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet),

Mišo Čupić (Fakultet prometnih znanosti),

Yvonne Horvat (Fakultet prometnih znanosti),

Mihaela Rimac (Hrvatski studiji),

Nela Daničić (Hrvatski studiji),

Nikol Bošnjak (Fakultet prometnih znanosti),

Petra Marković (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet),

Ivan Borić (Fakultet prometnih znanosti),

Jure Šokčević (Fakultet prometnih znanosti),

Stjepan Prusac (Hrvatski studiji),

Nikolina Lednicki (Hrvatski studiji).